MTU Maximum Transmission Unit - ÇözümPark Sözlük
bu bir ukde! doldurmak ister misin?
Maksimum iletim birimi (MTU) Fiziksek bir ağın (ethernet'in) çerçevesindeki veri bölümünde taşıyabileceği en fazla veri miktarına denir. Yani maksimum paket büyüklüğünü belirtmektedir. Bu değer Ağdan Ağa farklılı gösterebilir. Ethernet Ağa giren bir paket MTU değerinden büyükse bu paketin daha küçük parçalara bölünmesi gerekebilir. Bu durum paketin yerine ulaşmasını geciktirir.
MTU, a noktasından b noktasına bir seferde iletilecek paket boyutunun değeridir. Farklı fiziksel alar için farklı byüklükleri vardır. Ethernet agı için bu değer 1500 iken xDsl ağları için ( farklılık göstermekle beraber ) 1442 - 1492 civarıdır. Ağalar arası geçişlerde MTu paketleri bölünerek yollanmaktadır bu işleme fragmente denir. Fragmente olan paketler networkler için büyük sorunlar oluştururlar. Bunun başlıaca nedeni tek bir session için nat tablosunda takip edilmesi gereken iki gidiş ikide dönüş satırı olmaısıdr. Aynı zamanda bir saldırı çeşidi olarakta kullanılmaktadır.

Günümüzde Ethernet ağlarında aynı anda yüzlerce kişiye hizmet veren cihazlar ( NAS, File Server, AD ) gibi sistemler nedeni ile 1500 lük paketler yetersiz hale gelmiştir. Bu nedenle jumbo frame özelliği ortaya çıkmıştıri Jumbo Frame sayesinde bir ethernet kartı switchinde desteklemesi sonucu 9500 baytlık paketler kabul edebilir. Bu şekilde aynı anda daha fazla veri paketi almakla beraber aynı anda daha fazla isteğede cevap verebilirler.
 
Pc'ler için(artık) ethernet standart bir iletişim protokolü olduğu için MTU değeri 1500 byte'dır. Bu da yanlış anlaşılmalara neden olabilmektedir. Fakat MTU her protokol için farklıdır. Örneğin dialup bağlantılar için bu değer 576 byte'dır. Eğer göndermek istediğiniz veri bu değerden büyükse fragmantasyon(parçalanma/bölümleme) işlemi yapılıp, ilgili paket bu protokolden geçirilip parçalanan paketlerin birleşmesi host üzerinde gerçekleştirilir.