mod_perl - ÇözümPark Sözlük
bu bir ukde! doldurmak ister misin?
mod_perl ile bütün Apache modüllerini Perl'de yazmak mümkündür. Buna ek olarak sunucunun içine dahili bir yorumlayıcı gömülmüştür, bu da harici bir yorumlayıcının başlatılmasını ve Perl'in başlatılması sırasındaki gecikmeleri önler.
mod_perl ile Perl yorumlayıcısı Apache sunucusuna kalıcı olarak yüklenir ve böylece her bir istek için yeni sürecin çatallanmasına gerek kalmaz.