Microsoft Entra İzin Yönetimi - ÇözümPark Sözlük
Tüm kimliklere (kullanıcılar ve iş yükleri), atanan izinlere, bulut altyapıları ve kimlik sağlayıcıları arasındaki kaynaklara yönelik kapsamlı görünürlük sağlayan bir bulut altyapısı yetkilendirme yönetimi (CIEM) çözümüdür. Kullanılmayan ve fazla kapsamlı izinleri algılar, doğru şekilde boyutlandırır ve izler. Ayrıca Microsoft Azure, AWS ve GCP'de en az ayrıcalıklı erişim yoluyla Sıfır Güven yaklaşımıyla güvenliği sağlar.