Maximum client lead time MCLT - ÇözümPark Sözlük
Windows DHCP Server Failover mimarisinde kullanılan ayarlardan biridir. Bu ayar temel olarak partner olarak çalıştığı DHCP server' dan IP almış birisine geçici olarak ne kadar süreliğine IP vereceğinin belirlendiği ayardır. Bir nevi, IP bloğuna sahip çıkmadan önce gelen istemcilere geçici olarak vereceği IP kira süresidir.

Özetle geçici kiralama süresi denebilir. Ve yine bu süre Failover mimarisinde partner çalıştığı bir DHCP server' ın down state olmasına karar verilen süredir.
Bir DHCP istemcisinin kira süresine ek olarak tanımlanan süre belirlenir. Bu durumda DHCP üzerinde örneğin 8 saat kiralama süresi ayarlandıysa, MCLT değeri de 1 saat ise, kira süresi toplamda 9 saat olacaktır. Bu MCLT değeri ikinci sunucuya gönderilerek kira sürelerine ilave edilmesi sağlanmış olur. Normalde RFC 2131 standartlarına göre DHCP Failover konfigürasyonunda ana DHCP sunucu bir istemciye kiraladığı ip adresine DHCPACK mesajı ile onay vermesi için kiralamaya ait kayıtların her iki DHCP sunucuya da kaydedilmesi gerekir. Böyle bir çalışma şekli DHCP performansını yavaşlatacağı için, birincil DHCP sunucu istemciye ip adresini verir ve DHCPACK ile de onaylar ve sonrasında bir replikasyon güncelleme paketi ile bu değişikliği replikasyon partneri olan ikinci DHCP sunucuya gönderir. Eğer birincil DHCP sunucu ile Failover Partner’I olan ikinci sunucu arasındaki iletişim koparsa bu durumda burada belirtilen MCLT süresi kadar süreyi kira sonuna ilave eder.