managed local accounts virtual account - ÇözümPark Sözlük
bu bir ukde! doldurmak ister misin?
Windows Server 2008 R2 ve Windows 7 ile hayatımıza giren iki yeni hesap türünden biridir ( diğeri managed service account ). Bu hesap sayesinde herhangi bir şifre bilgisi olmaksızın servisler bilgisayar hesapları ile çalışabilmekte veya domain ortamındaki bir kaynağa yine bu hesap üzerinden bilgisayar hakları ile erişebilmektedir. Bu sayede değişen şifre nedenlerinden dolayı kesilen hizmetler engellenmiş oluyor ve benzer şekilde sürekli olarak bu şifre güncelleme işlemleri ile zaman kaybedilmeyecektir.
Daha fazla türkçe bilgi için
http://www.hakanuzuner.com/index.php/application-pool-identities-virtual-account-managed-local-account-applicationpoolidentity.html
 
Virtual account oluşturmak ve yönetmek için aşağıdaki linki inceleyebilirsiniz
 
http://technet.microsoft.com/en-us/library/dd548356(WS.10).aspx