Mail Transfer Agent - ÇözümPark Sözlük
Mail Transfer Agent kısaltmasıdır. Mail Server olarak özetlenebilir. Yani smtp protkolü üzerinden diğer mail server' lar ile mail alış verişi yapabilen ve aldığı mailleri pop3 , imap veya web desteği ile istemcilerin almasına yardımcı olan mail server yazılımlarına verilen genel isimdir. En çok bilinen ve kullanılan MTA yazılımları Exchange Server, Merak Mail, MailEnable, imail ve Qmail' dir.