machinekeys - ÇözümPark Sözlük
Bu konuyu iyi anlamak için aşağıdaki tanımı kontrol edin

secure channel password

https://sozluk.cozumpark.com/secure-channel-password