log yönetimi - ÇözümPark Sözlük
bu bir ukde! doldurmak ister misin?
Logların yönetilmesi anlamına gelir. Log yönetim ürünleri veya log yönetim uzmanları vardır. Örneğin banka ve benzeri büyük kurumlarda loglar hayati önem taşır. Hem yapılan işin önemli olması hemde bu kurumların genellikle denetimlere tabi tutulmasından dolayı logları çok iyi saklamalı ve istendiğinde göstermeleri gereklidir. Bu nedenle kapı geçiş sistemi, active directory, mail sistemi, bankacılık sistemi, erp, mrp, pazarlama, firewall, router, dc giriş çıkış, sanallaştırma alt yapısı ve benzeri aklınıza gelebilecek pek çok sistemden loglar bir veya farklı yazılımlar ile alınır ve merkezi olarak saklanır. Bunun için pek çok farklı yazılım kullanılabilir. Bu işi yapan uzmanlar da log yönetim uzmanlarıdır.
SIEM kavramına bakabilirsiniz
https://sozluk.cozumpark.com/goster.aspx?id=3964&kelime=Security-information-and-event-management-siem