bu bir ukde! doldurmak ister misin?
Exchange 2007 üzerinde kullanılabilen Local continuous replication (LCR) ile mailbox veritabanı local server üzerinde bir başka disk ya da partition üzerine kopyalanır. Böylece asıl veritabanı bozulduğunda yedek veritabanı devreye sokularak kesintisiz çalışma sağlanır.LCR, tek bir server üzerinde çalışan asenkron bir "log shipping" tekniğidir. LCR'nin amacı bir storage group içindeki verileri ikinci bir disk üzerine kopyalamaktır. Asıl storage group, aktif kopya olarak adlandırılır. Diğer bir disk üzerindeki kopya ise pasif kopya olarak adlandırılır. LCR aynı zamanda asıl kopya üzerinde yapılacak yedekleme işlemlerinin yedek kopya üzerinden yapılmasını sağlayarak Volume Shadow Copy Service ve backup yükünü de azaltabilir.