linux tcpdump komutu - ÇözümPark Sözlük
bu bir ukde! doldurmak ister misin?
tcpdump komutu linux tabanlı işletim sistemleri üzerinde network trafiğini analiz ederek verilen parametreye göre veri paketleri üzerinde işlem yapılmasını sağlar.
Örneğin:
-tcpdump -i eth0      "eth0 interface'i kullanarak network üzerinde işlem gören tüm veri paketlerini görüntüler"
-tcpdump -i eth0 port 22        "eth0 interface'i ve sadece 22 portunu kullanan tüm veri paketlerini görüntüler"
src ve dst paremetreleri ile kaynak ip ve hedef ip belirtilebilir.