layer 3 switch - ÇözümPark Sözlük
bu bir ukde! doldurmak ister misin?
 OSI ref. modelinde katman 3 de çalışan, bir ip adresine sahip olan ve yönlendirici özelliği bulunan anahtar cihazlarıdır.