lamer - ÇözümPark Sözlük
bu bir ukde! doldurmak ister misin?
 interaktif internet jargonunda, çocukça şeyler yapan ve/ya başkalarını rahatsız eden kimseleri tanımlamak için kullanılan bir kavram.