IRQ KESME Inrerrupt Request - ÇözümPark Sözlük
bu bir ukde! doldurmak ister misin?
Bilgisayar işlemcisinin paralel iş yapması(aynı anda birçok donanım aygıtından gelen giden veri işleyişi) sırasında işlem yapılacak aygıtların işlemciye emir gönderirken kullandıkları hat olarak tanımlanabilir.
IRQ 0: Sistem saati. IRQ 1: Klavye
IRQ 2: Programlanabilir IRQ (Modemler, COM3 ve COM 4 portları)
IRQ 3: COM 2 portu (modemler, COM 4,ses ve ağ kartları, teyp yedekleme birimlerini hızlandıran kartlar)
IRO 4: COM 1 portu (modemler, COM 4, ses ve ağ kartları
,
,
,.. şeklinde devam edecektir.