IQN iSCSI Qualified Name - ÇözümPark Sözlük
bu bir ukde! doldurmak ister misin?
iSCSI target’lara bağalanacak olan istemcilerin herbirinin bir IQN adı vardır. Tanımlayıcı anlamına gelir.