microsoft active directory projelerinde kullanılan bir terimdir. Domain' ler arası taşıma eğer aynı forest içerisinde olacak ise intra-forest denmektedir. Eğer taşınacak domainler farklı forest içerisinde olacak ise cross-forest denmektedir.
Bu senaryoda kullanıcı hesapları taşınır yani move işlemi yapılır, eğer kopyalama yapılır ise buna Inter-forest migration denir.