inherited - ÇözümPark Sözlük
bu bir ukde! doldurmak ister misin?
 Miras kalıntı, Security izinlerinde bir üst klasördeki yetkilerin alt klasörlere de geçmesi manasındadır.