InfluxDB - ÇözümPark Sözlük
InfluxDB, zaman serilerini ve bu bağlamda üretilen metrikleri saklamak için InfluxData tarafından geliştirilmiş bir zaman serisi veritabanıdır