inetOrgPerson - ÇözümPark Sözlük
bu bir ukde! doldurmak ister misin?
InetOrgPerson nesne sınıfı bir kuruluştaki kişileri göstermek üzere Microsoft dışı birkaç Basit Dizin Erişim Protokolü (LDAP) ve X.500 dizin hizmetlerinde kullanılır.
InetOrgPerson desteği diğer LDAP dizinlerinden AD DS'ye aktarımı daha verimli hale getirir. InetOrgPerson nesnesi kullanıcı sınıfından türetilir. Kullanıcı sınıfı gibi, güvenlik sorumlusu görevi görebilir