implement - ÇözümPark Sözlük
bu bir ukde! doldurmak ister misin?
Uygulamak demektir. Yani yüklemek, devreye almak anlamlarına gelir.

Örneğin Implementing DAC, yan DAC' ın uygulanması, yükleme gerekiyor ise yüklenmesi, dağıtım gerekiyor ise dağıtılması gibi eylemlerinin bütününü kapsar.