IAS Internet Authentication Services - ÇözümPark Sözlük
Windows Server 2003’de RRAS ile birlikte IAS da kullanılarak RADIUS desteği sağlanır. IAS'ın kullanımındaki temel amaç, kimlik doğrulama (authentication) ve istatistiklerin tutulmasıdır. Bu servis Windows Server 2008 ile birlikte  Network Policy Server (NPS) olarak değişmiştir.

https://www.cozumpark.com/internet-authentication-service/