hybrid cloud - ÇözümPark Sözlük
bu bir ukde! doldurmak ister misin?
4 cloud tipinden biridir. Bir şirketin verilerin güvenliği vb nedenlere göre hem public hem de private cloud kullanması ile ortaya çıkan yapıdır.
 
daha fazla bilgi için
 

Cloud Computing Risk and Security Assessment Bulut Bilişim Risk ve Güvenlik Değerlendirmesi
Cloud Computing Bulut Bilişim
Podcast - Cloud Computing - Bulut Bilişimi
Seminer - Cloud Computing & Green IT