hub ve switch arasındaki fark - ÇözümPark Sözlük
bu bir ukde! doldurmak ister misin?
Hub iletilmesi gereken bilgiyi hedefe değil, tüm portlarına gönderir. Örneğin 24 portlu bir hub'un 1. portuna bağlı PC'den 24. portuna bağlı PC'ye bir paket gönderildiğinde bu paket 2 - 24 portlarının tamamındaki cihazlara gönderilir. Bu durum haliyle hem gereksiz trafik yaratır hem de güvenlik açığına sebep olur. Switch ise iletilmesi gereken bilgiyi direk hedefe iletir.
Bakınız  Hub , Switch yapısı