hub ve switch - ÇözümPark Sözlük
Hub iletilmesi gereken bilgiyi hedefe değil, tüm portlarına gönderir. Örneğin 24 portlu bir hub'un 1. portuna bağlı PC'den 24. portuna bağlı PC'ye bir paket gönderildiğinde bu paket 2 - 24 portlarının tamamındaki cihazlara gönderilir. Bu durum haliyle hem gereksiz trafik yaratır hem de güvenlik açığına sebep olur. Switch ise iletilmesi gereken bilgiyi direk hedefe iletir.

Bakınız Hub , Switch yapısı

Switch; bir networkte çok fazla bilgisayarın birbirleriyle bağlantı kurabilmesini sağlayan,gereksiz yayin trafiğini engelleyen, ağa katılan her cihazı tek tek kaydeden , alt ağlara bölen , bir noktaya olan erişim hızını artıran ve bağlantı tipini kontrol edip düzenleyen ağ donanımıdır.

Hublardan farklı olarak gereksiz broadcast yayinini engeller. Paketleri aranan ip/mac e ulaştırmada en kontrollü ve nokta atışı yapabilen cihazlardır.