Sistem üzerindeki kaynaklardan kısa süreli istifade edecek olan misafir kullanıcılar için Guest hesabı kullanılabilir. Guest hesabı varsayılan olarak kapalı (disable) olarak gelmektedir. Bunun en büyük nedeni güvenlik amaçlı olmasıdır. Guest hesabı aktifleştirildikten(enabled) sonra bu hesaba şifre atamasının yapılması gerekmektedir. Guest hesabının normal açılmış bir kullanıcı hesabından farkı yoktur. Administrator hangi hakları verirse sadece o haklar çerçevesindeki işlemleri yapabilir.