GPT Disk - ÇözümPark Sözlük
GPT olarak kısaltılan Guid Partition Table , daha önceden kullanılan MBR (Master Boor Record ) gibi bir disk bölümleme sitilidir.GPT ile disk üzerinde daha fazla paritition oluşturmamız ve daha büyük disk bölümleri kullanabilmemiz mümkündür.MBR disklerde maksimum partition büyüklüğü 2 TB iken,GPT disklerde maksimum partition büyüklüğü 18 Eksabyte olabilir.Yine GPT disklerde disk üzerinden 128 partition oluşturulabilir.