LDAP

LDAP (Lightweight Directory Access Protocol) TCP/IP üzerinde çalışan dizin servislerini sorgulama ve değiştirme amacıyla kullanılan uygulama katmanı protokolü.

Bu protokol, OpenLDAP, Sun Directory Server, Microsoft Active Directory gibi dizin sunucuları tarafından kullanılmaktadır.

 


 Linux Unix* işletim sistemlerinde bulunan kimlik doğrulama uygulama/servisi dir.


 ldap servisi ilk defa kurdum ve çalıştırdım.Active directory üzerine kullanıcı sorgulaması yapmak maksadıyla c#, asp.net içersiinde kullanmak için kurulması gereken bir protokol.