Unbound Model

Exchange Server mimarisini konuşurken kullandığımız kavramlardan birisidir. İsim yapılandırması başlığı altında bound ve unbound olmak üzere iki model konuşulmaktadır.

DAG içerisindeki sunucuların birden çok veri merkezine yayıldığı bir senaryoda kullanıcılar her iki veya tüm veri merkezlerini NLB üzerinden rastgele kullanabileceği gibi belirli kullanıcılar için belirli veri merkezi kullandırımı söz konusu olabilir.

Kullanıcıların veri merkezi bağımsız tek bir isim üzerinden aktif posta kutusu veri tabanına bağlandığı modele unbound model denmektedir.

Eğer kullanıcı normal şartlarda belirli veri merkezlerine bağlanacak şekilde bir isim yapılandırılması (namespace) sağlanmış ise bunada bound model diyoruz.

Unbound Model

 

Bound Model

Daha fazla bilgi için

https://blogs.technet.microsoft.com/exchange/2015/10/06/namespace-planning-in-exchange-2016/