password filter

Parola filtreleri parola ilkesi uygulamanıza ve bildirimi değiştirmenize olanak sağlar.

Bir parola değişikliği isteği yapıldığında, Yerel Güvenlik Yetkilisi (Local Security Authority LSA) sistemde kayıtlı parola filtrelerini çağırır. Her parola filtresi iki kez çağrılır: önce yeni parolayı doğrulamak ve sonra tüm filtreler yeni parolayı doğruladıktan sonra, değişikliğin yapıldığı filtrelere bildirmek için. 

Özetle Microsoft ortamlarında şifrelerinizin misal kompleks olması için büyük harf, küçük harf, rakam ve sembol değişkenlerinden en az 3 tanesi olmalı ama siz derseniz ki 4 tanesi olsun, iki tanesi olsun veya içerisinde şu karakter olmasın bunu yeni bir DLL yazarak çözebilirsiniz. Ancak password filter yazmak uzmanlık gerektirir, yanlış yazıp domain controller üzerinde bu DLL dosyasını register ederseniz mavi ekran olabilir.