line-of-business

Bilişim sektöründe özellikle veri merkezi taşınması, yedekleme, bulut migration ve benzeri konularda ilgili şirketin ana işini ifade eden sunucu veya servisler için kullanılır. Örneğin biz şirket olarak pek çok servisimizi bulut' a taşıdık ancak line-of-business yani ana iş dalımız hala on-premises. Buna bankacılık sektörü örnek gösterilebilir, örneğin BDDK tarafından onaylı bir servisi buluta çıkarırken ana işi olan Ana Bankacılık sistemi yerleşik veri merkezlerinde kalır, bu ana bankacılık sistemi bu şirket için line-of-business olarak tanımlanır.

Özetle bir şirketin en kritik uygulamalarıdır.