netstat -f

komutun çalıştırıldığı bilgisayarın aktif dış bağlantılarını ve portlarını listeler. Örnek çıktı aşağıdaki gibidir.

C:\WINDOWS\system32>netstat -f

Active Connections

  Proto  Local Address          Foreign Address        State
  TCP    10.6.30.50:56449       9c.45.37a9.ip4.static.sl-reverse.com:https  ESTABLISHED
  TCP    10.6.30.50:56454       db5sch101110541.wns.windows.com:https  ESTABLISHED