enable round robin

VMware ortamlarında ESXi host sunucusunun storage ile bağlantısını sağlayan fiber portların, storage ile üç farklı konuşma yönteminden birisidir. Bu yöntemler,; most recently used, round robin ve fixed adı ile anılmaktadrr ve bilinmektedir.
Round robin tüm bağlı portları ve yolları aktif olarak kullandıran yöntemdir. Storage tarafında da destekleniyor ise en performanslı bağlantı yöntemi olan round robin yönteminin kullanılması tavsiye edilmektedir.