Memory Balloon

VMware ortamlarında sanal sunucuya atanan gerçek ram miktarının fiziksel sunucu tarafından karışalanamadığı durumlarda sanal sunucunun ram isteğine disk üzerinde oluşturulan bir dosya aracığığı ile cevap verilir. Yani fiziksel sunucu üzerinde ram kalmadı ise sanal sunucudan gelen ram istekleri disk üzerindeki bu dosya aracığı ile karşılanır.
Böyle bir durumda disk erişimi gerçek ram erişimi kadar hızlı olmadığından sanal sunucu üzerinde performans sorunları yaşanması muhtemeldir.