Azure RIs

 Azure Reserved VM Instances

Azure Ayrılmış sanal sunucular (RI'ler) genel olarak dünya genelindeki müşteriler için geçerlidir. Azure RI'lar, bir veya üç yıllık dönemde Sanal Makineleri ayırmanıza ve gittiğiniz ücret karşılığında % 72'ye varan maliyet tasarrufu sağlamanıza olanak tanır.

Yazılım Güvencesi olan bir Windows Server müşterisiyseniz, Azure RI'leri Azure Hybrid Faydaları ile birleştirebilir ve Windows VM'ler için AWS RI'lere kıyasla gidere göre ödeme fiyatlarıyla karşılaştırıldığında% 82'ye kadar ve% 67'ye kadar kadar tasarruf edebilirsiniz. .