network security group (NSG)
Azure üzerinde dış dünyaya bağlı olan sanal makineleriniz için gelen ve giden trafiğin kontrol edecek şekilde yapılandırılmasını önerir. Bir alt ağ için yapılandırılmış network security grup, aksi belirtilmediği sürece tüm sanal makine ağ arabirimleri tarafından devralınır. Bir güvenlik duvarı grubunun yapılandırıldığını kontrol etmenin yanı sıra, bu politika, gelen trafiğe izin veren kuralları tanımlamak için gelen güvenlik kurallarını değerlendirir.