Long-term Servicing Channel

Bu modelde 2-3 yılda bir Windows Server'ın yeni bir büyük sürümünün piyasaya sürüldüğü halihazırda tanıdığınız (Long-term Servicing Branch olarak bildiğimiz model) sürüm modelidir. Kullanıcılar, 5 yıl ana destek, 5 yıl uzun süreli destek ve isteğe bağlı olarak 6 yıl daha Premium Güvencesi alma hakkına sahiptir. Bu kanal, daha uzun bir servis seçeneği ve işlevsel kararlılık gerektiren sistemlere uygundur. Windows Server 2016 ve Windows Server'ın önceki sürümlerindeki dağıtımlar, yeni Yarı Yıllık Kanal ( Semi-annual Channel) sürümlerinden etkilenmeyecektir. Uzun Süreli Hizmet Kanalı, güvenlik ve güvenlikle ilgili olmayan güncellemeleri almaya devam edecek, ancak yeni özellik ve işlevleri almaz.