ipv6

Ipv4 üstüne geliştirilen bir IP Protokolüdür. Ipv4 32bit lik adres yapısına sahip olduğu için zamanla kullanılan ip' ler bitmiştir. Bu nedenle Ipv6 128bit' lik adres yapısına sahiptir ve bu darboğazı aşmamızı sağlamaktadır.

Tememl yenilikler ise, Ipv6 da Ipv4 te olmayan güvenlik standart hale getirilmiştir. Ipv4 üzerinde bu güvenliğin sağlanması için IPSec protokolünü kullanabiliyorduk , artık bu Ipv6 ile standart bir özellik haline geldi. Ayrıca gereksiz trafik oluşturan paket başlıkları kaldırılmış ve hız sağlanmıştır. Yine Ipv4 te çok başarılı bir şekilde çalışmayan QoS desteğinin son derece başarılı bir şekilde çalıştığını belirtebiliriz.

Ipv4 ile 4300000000 adet ip adreslenebilirken

Ipv6 ile 3,4e+38 adet ip adreslenebiliyor


Ben de IPv4'ü biraz açayım.

Bir IP adresi, octet adı verilen, 0 ila 255 arası (ikili düzende 8 bit) değer alabilen 4 alandan oluşan bir adrestir. Nasıl bizim evimizin bir adresi varsa, TCP/IP ağına bağlı tüm istemcilerde IP adresi bulunmak zorundadır.

Aşağıdakiler, tipik IP adresleridir:

10.10.10.1

192.168.1.13

212.156.4.1

Aşağıdakiler ise, geçersiz IP adresleridir:

380.1.12.7

212.166.500.1

gibi...

Şu iki adres örneğini düşünün:

1-

İstiklal Cad. No:12 D:24

İstiklal Cad. No: 56 D:78

Yukarıdaki mesken adresi, buranın tüm şehir içinde benzersiz olmasını sağlar ve şu tipik özellikleri vardır.

Aynı caddedeki iki konut, adres kısmında "İstiklal Cad." ifadesini paylaşırlar çünkü ikisi de İstiklal Caddesindedir. Dolayısıyla, bu caddedeki tüm adreslerde, "İstiklal Cad." ifadesi bulunur. Ama bu şehir içinde başka bir İstiklal Cad. olamaz, ya da en azından yakın çevrede bulunmasını beklemeyiz. Yine iki konutun da No kısmının farklı olması gerekir, aynı olamazlar.

2-

Şimdi şu adresleri inceleyiniz:

Bahariye Cad. No: 22 D: 33

Nispetiye Cad. No: 22  D: 33

Yukarıdaki iki adres de mükemmel derecede doğrudur çünkü iki adres de farklı caddelerdedir ama aynı numaralara sahiptir. Farklı caddelerde aynı numaraya sahip konut ve daireler elbette olabilir.

Şimdi IPv4'e dönelim. Şu iki adrese bakalım:

1-

192.168.12.24

192.168.56.78

Yukarıdaki IP adresleri, aynı ağdaki iki bilgisayara aittir. 192.168 kısmını ait oldukları ağ (cadde) olarak düşününüz. Buraya network id denir ve bu yapıyı paylaşan tüm IP adreslerinde aynıdır. 12.24 ve 56.78 kısımlarını ise mesken kısmı gibi düşünebilirsiniz. Gerçekte bu kısma host id adı verilir.

2-

192.168.22.33

10.10.22.33

Yukarıdaki IP adreslier, farklı ağlardaki iki bilgisayara aittir. 22.33 kısmını, bulundukları mesken gibi düşünebilirsiniz. Bu bilgisayarlar, router'larla ayrı oldukları için ayrı ağlarda(caddelerdedir) bu nedenle network idleri aynı olamaz. Ancak host id'leri aynı olabilir, örneği de bu şekilde verdim.

Peki bu ayrımı yapan nedir? Bir bilgisayar, üzerindeki IP adresinin ne kadarlık kısmının network ID, ne kadarlık kısmının Host ID olduğun nasıl biliyor? Bakınız: Default Gateway