Authentication Policy Silos

Authentication Policy Silo, sistem yöneticileri tarafından kullanıcı hesabı, bilgisayar hesabu ya da servis hesaplarının atandığı konteynır ya da kap olarak işlev gören yapılardır. Böylece belli hesapların o konteynır ya da kaba uygulanan kimlik doğrulama politika kuralları ile yönetilmeleri ve bu kurallara uygun aksiyon göstermeleri sağlanmış olacaktır. Bu sayede sistem yöneticilerinin kullanıcı hesabı seviyesinde kaynaklara erişimi izleme gereksinimi de azalmış olacak, kötü niyetli kullanıcıların hesap bilgilerini çalarak kaynaklara erişimi de önlenecektir.

Daha fazla bilgi için

http://www.cozumpark.com/blogs/windows_server/archive/2015/07/12/active-directory-domain-service-authentication-policy-silo-uygulamalari.aspx