truncate

TRUNCATE komutu SQL'de  DELETE komutu ile benzer işi yapan komuttur. 

Truncate komutu ile o tablodaki identity kolonu sıfırlanır. Ama Delete ile en son kaçıncı id kullanıldıysa o id den devam edilir. Truncate sayesinde bir şart olmaksızın tüm tablo boşaltılır. Delete komutunda Where şartı ile belli şartlar bağlanabilir. Truncate komutu kullanıldığında tabloda Delete Trigger ı varsa, bu trigger tetiklenmez, Delete komutunda Delete Trigger ı tetiklenir. Truncate komutu Transaction içerisinde kullanılırsa ve işlem rollback olursa geri alınamaz, Delete komutunda işlem rollback olursa geri alınabilir.