Unreachable Queue

Yönlendirilemeyen yani alıcısı bulunamayan mesajların saklandığı kuyruktur. Bu tür kuyruklar genellikle mail iletimindeki yapılandırma değişiklikleri nedeni ile görülür. Her transport servis bir adet unreachable kuyruğuna sahiptir. Bu kuyruk içerisindeki mesajlar iletim yapılandırılmasında bir değişiklik sezildiğinde tekrar delivery kuyruğuna gönderilir. Bu kuyruk genellikle boş olur ve bu durumlarda get-queue powershell komut çıktısında göremeyebilirsiniz.