Trunk Port

Aslında Tagged port anlamına gelen Trunk Port cisco switchlerde kullanılan bir terimdir ve switchler arası tüm vlan trafiğini taşıyabilen bir özelliktir. Bir portu trunk port yapmak için açık bir protokol olan IEEE 802.1q  veya  Cisco ya has bir protokol olan ISL (İnter-Switch Link) ile etiketlenmiş olması gerekir. Switchler arası iletişimin çalışır olması için portların iki ucuda aynı etiketleme türüne sahib olmalıdır.