StorSimple Hibrit Bulut Depolama

Bulut depolama, etkin olmayan veri yükünü şirket dışına boşaltmak ve yedek veriler ile arşiv verilerini depolamak için kullanılır.

Satır içi yinelenenleri kaldırma ve sıkıştırma, depolama büyüme oranını azaltır ve depolama kullanımını arttırır
Solid state drives (SSD) saniye başına düşük masraflı giriş/çıkış sunar
Birincil, yedekleme, anlık görüntü, arşiv ve kurum dışı depolama, bir hibrit bulut depolama çözümüne dönüştürüldü.
Tüm depolama işlevleri, merkezi olarak Azure yönetim portalından * kontrol edilir.
Otomatikleştirilmiş bulut anlık görüntüleri, masraflı uzaktan çoğaltma ve zaman alan bant yönetiminin yerine geçer.
Anında kurtarma, yalnızca hızlı RTO'lar (kurtarma süresi hedefleri) için uygulamaların gerektirdiği verileri indirir.
Veri bekletme, yedekleme sistemi kapasitesi ya da bant döndürmeleri yerine yazılım ilkelerine göre belirlenir
Felaketten kurtarma testi, normal günlük işlemleri rahatsız etmeden yapılabilir
StorSimple Virtual Appliance, kurum verilerini, geliştirme/test için Azure çalıştıran sanal makineler, felaketten kurtarma, DR testi ve diğer bulut uygulamaları için erişilebilir kılar 
Buluta yüklenen verilere diğer sitelerden kurtarma ve veri geçişleri için erişilebilir