Exchange Server Automatic playdown
Exchange Server mimarisinde veri tabanı kopyalarınızdan bazılarını lag site için yani geriden gelen bir site için ayarlayayabilirsiniz. Bu durumda örneğin Yonetici isimli veri tabanı için bir kopya anlık işlenir iken bir kopya 6 saat geriden ( lag copy ) işlenebilir. Bu sayede veri tabanında bir bozulma olur ise anlık kopya da bozulur ancak lag site bozulmaz. Veya bir dönüş senaryosunda yedek 24 saat geride iken lag site 6 saat geride ve hızlı dönüş yapabilirsiniz. Bu özellik Exchange 2010 da güzel çalışıyor olmasına karşın biraz öksüzdür. Yani lag site ayarladınız ve çalışıyorsunuz, ancak lag site için ayarlanan sunucu ODM ve benzeri bir lokasyonda ve sunucu üzerindeki disk dolmuş ise bu kopya bozuluyordu, yani iyi takip etmeniz gereken bir kopyaydı. Exchange Server 2013 ile beraber ise disk dolması veya veri tabanındaki bir bozulma durumunda otomatik olarak bu kopya korunuyor. Bu işleme Playdown denmektedir.