Lockbox
AD RMS Client bileşenlerindendir, her bilgisayar için otomatik olarak üretilen bir DLL’dir. Bilgisayarın RMS sertifikasının private key’ini tutar. Bu key donanım ID’sine (HWID) bağlı olarak unique olacak şekilde üretilir. Donanım ID’si bilgisayarların işlemci tipi, network card adresi ve disk geometrisi gibi fiziksel özelliklerine bağlı olarak unique olarak türetilir. Lockbox, encryption ya da decryption gibi temel RMS client fonksiyonlarını yürütmek yanında, uygulamaların kontrolünü, bilgisayarın donanım ID’sine gore doğrulanmasını ve kullanıcıların doğrulaması işlevlerini de yürütür