SAP Transaction
SAP sistemi içerisindeki her bir ekran “transaction” olarak adlandırılmaktadır. Her bir ekran içinde yapılmak istenen işleme/ işlemlere hızlı bir şekilde geçiş yapabilmek için kodlar mevcuttur. Bu kodlar “transaction code” olarak adlandırılmaktadır. Transcation kodlar; sadece harf veya harf ve rakamlardan oluşmaktadırlar. F-02 Ana hesap kaydının girilmesi FB03 Belgeyi görüntüle FLPA Müşteri/ satıcı bağlantısı gibi..