Exchange Server haredirectfail HAREDIRECTFAIL

Exchange server mimari gereği aldığı mesajların bir kopyasını diğer bir sunucu üzerine alarak yedeklilik sağlamaya çalışır. Eğer ortamınızda tek bir Exchange Server var ise bunu yapamayacağından message tracking dediğimiz loglarda EventID bölümünde bu açıklamayı görebilirsiniz. Bu mesajın bir kopyasının alınmadığını yani yedeklenemediğini gösterir, ancak posta iletimine bir etkisi yoktur.