SAP CO ( Controlling/Kontrol)
Maliyet Muhasebesi süreçlerinin yönetildiği ve kontrol edildiği modülüdür. Karlılık Analizlerinin yapılarak; işletmenin karlı ve maliyetli faaliyetlerinin detaylı bir şekilde tespitini yapar. FI ( Financial Accounting/Finansal Muhasebe) , SD (Sales and Distribution / Satış ve Dağıtım) , MM (Materials Management/ Malzeme Yönetimi) ve PP( Production Planning/Üretim Planlaması) Modülleri ile entegre çalışmaktadır.