ERP (Enterprise Resource Planning) Avantajları
- Tüm süreçlerde veri güvencesi sağlar, - Sürekli gelişmeye yönelik sistemlerdir, - Sistemin sürekli kontrol edilmesini sağlar, - Süreçlerin iyileştirilmesini sağlar, - Sipariş yönetimini kolaylaştırarak satınalma maliyetlerini olumlu etkiler, - Gereksiz personel ihtiyacı ortadan kalkar, - Bakım giderlerini azaltır, - Genel olarak maliyetleri azaltır, - Ciro / Kar oranlarının iyileşmesine etkisi olur, - Problemlerin kısa sürede tespit edilmesini sağlar, - Tüm personelin ve yöneticilerin sistematik davranmasını sağlar, - Nakit yönetimini kolaylaştırır, - İşletmenin daha disiplinli ve daha organize olmasını sağlar, - Ürün / hizmet kalitesinin arttırır, - Tüm kayıtların düzenli tutulmasını sağlar, - Hedef odaklı yönetim sağlanır, - Hata oranını azaltır, - Yetki ve sorumluluklarının tanımlanarak yerine getirilmesini sağlar, - Doğru kararların alınmasını sağlar, - Rakamlarla ifade gücü artar, avantajlarına daha bir çok madde eklenebilir..