MRP ( Material Requirements Planning ) – Malzeme İhtiyaç Planlaması
Şirketlerin, planlamadan envanter kontrole kadar olan süreçlerin gerçekleşmesini sağlayan, bilgisayar tabanlı bir sitemdir. Envanter yatırımlarını azaltmak, üretimin etkinliğini arttırmak ve sunulan hizmeti geliştirmek amacıyla kullanılan, kontrole dayalı bir yönetim çizelgeleme tekniğidir - Neye ihtiyaç vardır? - Ne kadar gereklidir? - Ne zaman gereklidir? sorularına cevap vermek amacıyla tasarlanmış zamana dayalı bir sitemdir. Bu soruların cevapları ile; işletmenin gereksiz envanter bulundurmasını, planın daha etkin ve verimli olarak uygulanabilmesini ve anlık taleplerin daha seri bir şekilde cevaplandırılmasını sağlayacaktır.