ERP (Enterprise Resource Planning) - Kurumsal Kaynak Planlaması:
‘’ İşletmelerde mal ve hizmet üretimi için gereken işgücü, makine, malzeme gibi kaynakların verimli bir şekilde kullanılmasını sağlayan bütünleşik yönetim sistemlerine verilen genel addır.’’ olarak tanımlanan ERP; işletmelerin depodan, pazarlamaya, üretimden muhasebeye, finanstan insan kaynaklarına kadar tüm birimlerinde ortaya çıkan faaliyetlerin tek bir sistemde veri girişlerinin yapılarak daha verimli bir şekilde kullanılmasını sağlamaktadır. Dünya’ da; SAP ve ORACLE; Türkiye’ de ise; LOGO, ETASQL, MİKRO, NETSİS en çok tercih edilen ERP sistemleridir.