Exchange Server 2013 Health Mailbox

Exchange Server 2013 ile beraber hayatımıza giren yeniliklerden birisi de Health Mailbox kavramıdır. Aslında geniş kapsamda Managed Availability konusu içerisinde olan Health Mailbox , temel olarak posta kutularının izlenmesinden sorumlu posta kutularıdır

Exchange Server 2013 her bir mailboxdatabase için iki adet HM açar. Bunlardan biri Public Folder Health Check, diğeri ise Site Mailbox Health Check işleminden sorumludur. Bu posta kutuları kullanılarak Exchange server her 5 dakikada bir mail alışverişi yaparak sistemi kontrol eder ve eğer bir hata olur ise Managed Availability süreci işletilir.